Den introverte medarbejder

Den introverte medarbejder

Hvis man kender mig, finder man nok ret hurtigt ud af, at jeg er introvert. For folk der ikke kender til begrebet, kommer det let til at lyde som en “undskyldning” for at være anderledes eller som en kæmpe ulempe i alle henseender. For mig er det et karaktertræk, som rummer både fordele og ulemper, men som jeg overordnet set ser som en styrke for mig. Derfor dette blogindlæg om den introverte medarbejder.

Den introverte medarbejder - Benedikte Jensen Online Portfolio

Først – introvert vs. ekstrovert

Først og fremmest, hvad er forskellen på introvert og ekstrovert så? Nedenstående er en kort gengivelse af hvad det i store træk handler om.

Ekstroverte er nok dem, samfundet kender bedst. Det er nemlig en ret ekstrovert verden, vi lever i, hvor det handler om at være på, omstillingsparat og at kunne snakke for sig. Den ekstroverte kan det. Det er personer, som har det godt med at være på og at snakke med andre. De har brug for mentale udfordringer og har det rigtig godt med at arbejde i gruppedynamikker. Det giver energi at være sammen med andre mennesker, og gerne mange af gangen. At snakke i en gruppe og en større forsamling har de det helt fint med, ligesom de hurtigt og ofte gerne giver deres besyv med uden at tænke særligt om det. Det er mennesker, der trives i åbne kontorlandskaber eller med døren åben, og som let kan blive ensomme hvis ladt alene for lang tid.

Introverte henter energi i sig selv. Større forsamlinger udmatter dem hurtigt, hvorefter de har behov for at fortække sig og lade op alene eller i meget små forsamlinger. De kan have svært ved at komme til orde eller få sagt sin mening i grupper og forsamlinger, simpelthen fordi de hellere vil stille sig i baggrunden og lade andre være i spotlyset. Introverte tænker ofte meget over tingene inden, de giver deres mening til kende. Ofte foretrækker de at kommunikere skriftligt og på den måde vinde tid inden de skal formulere deres tanker og holdninger til ting. Det værste man kan gøre ved en introvert er at forlange en holdningstilkendegivelse omgående uden at give dem tid til at tænke over det.

Hvad er bedst – introvert eller ekstrovert?

Man kunne godt fristes til at tro, der er et rigtigt og forkert siden jeg skriver det her indlæg. Det er der ikke. Alle mennesker rummer desuden træk fra både den introverte og den ekstroverte skala. Hvorfor føler jeg så, det er så vigtigt et emne? Det skyldes mest af alt, at jeg oplever mange misforståelser og fejlopfattelser af introverte.

Vi stemples ofte som negative, sky og/eller uinteresserede simpelthen fordi, vi ikke reagerer så kraftigt som mere ekstroverte mennesker. Desuden når man læser virksomheder beskrive, hvilke medarbejdere de leder efter, får man nemt følelsen af, at det i hvert fald ikke er en introvert. “Omstillingsparat”, “udadvendt”, “initiativtager”, “være proaktiv”, “gå i spidsen” (…) Misforstå mig ikke – det er sundt at komme ud af sin komfortzone både som intro- og ekstrovert, og ingen tager skade af at række lidt ud af sig selv, men jeg synes, der mangler fokus på alle de gode egenskaber en introvert også kommer med.

Den introverte medarbejder - Benedikte Jensen Online Portfolio

Fordele og ulemper ved den introverte medarbejder

Alle mennesker er forskellige. Beskrivelserne af introverte og ekstroverte er selvfølgelig meget standardiserede, og der vil altid være folk det rammer plet på, og andre hvor nogle af tingene passer, mens andre ikke gør. Det samme her – ingen introverte medarbejdere er ens. I nedenstående vil jeg tage udgangspunkt i de generelle beskrivelser samt hvordan jeg selv er som introvert medarbejder.

 

Fordele:

  • I modsætning til den ekstroverte, som ofte taler før den tænker dybere, er den introverte lige omvendt. Den introverte medarbejder tænker grundigt over sagerne, før den kommer med sin meningstilkendegivelse, løsningsforslag eller idé. Det giver gennemtænkte løsninger og saglige argumenter.
  • Den introverte arbejder dybt og dedikeret. Det er “rugbrødsarbejderen” som udfører sine opgaver til punkt og prikke, fra A-Z. Ofte ud fra en to-do og tjekliste for at få det hele med.
  • Den introverte er meget i kontakt med sine følelser og vil ofte rumme enorm empati. Det gør den til en meget omsorgsfuld medarbejder, der gerne vil have at alle har det godt, at stemningen er god og at ingen lades i stikken.
  • Introverte medarbejdere arbejder rigtig gode alene eller i meget små grupper. Det er let at uddelegere opgaver og ansvar til dem og man er sikker på, arbejdet nok skal blive gjort både grundigt og til tiden.

Ulemper:

  • Introverte vil ofte have svært ved at komme med sin mening eller input til store fællesmøder. Især hvis det ikke har været muligt at forberede sig og/eller formulere sig skriftligt. Det kan her være en fordel at sende information ud på skrift inden et sådant møde. Det giver den introverte tid til at tænke sine input igennem og evt. formulere noget på skrift i forvejen.
  • Den introverte medarbejder kan godt komme til at fremstå usikker og tøvende på hvad den kan, mener og tænker. Det skyldes sjældent at personen reelt er usikker eller ikke kan noget. Snarere det at den har svært ved at udtrykke sig eller ikke bryder sig om at stå i spotlyset. Introverte medarbejdere er fuldt ud lige så kompetente som ekstroverte, der er blot stor forskel på hvordan de selv vil udtrykke det. Vær derfor opmærksom på at se kvaliteterne og resultaterne, selv hvis den introverte ikke fremstår knivskarp og sikker.
  • Introverte kommer let til at fremstå socialt akavede og/eller som nogle, der ikke bryder sig om at være social med kollegerne. Fakta er blot at socialt samvær især i større grupper udmatter de introverte, der har stort behov for at lade op alene efter social kontakt. De kan godt lide at være sociale, men til en vis grænse.
  • Mange introverte er også særligt sensitive. Det betyder for nogle, at de tager kritik meget nær og er yderst selvkritiske. Derfor har det stor betydning for sådanne medarbejdere hvordan kritik af deres arbejde og lignende serveres. De har behov for at høre om ting, der går godt, for de vil ofte være så selvkritiske at de ikke anerkender deres eget store arbejde. De bryder ikke sammen over kritik, men de tager det til sig og forsøger hele tiden at forbedre sig selv. De vil ofte bebrejde sig selv kritikken og forsøge at undgå det en anden gang.

Den introverte medarbejder - Benedikte Jensen Online Portfolio

Hvorfor er det vigtigt at vide noget om?

Fordi jeg selv er introvert, så synes jeg, alle bør vide noget om det? Nej så simpelt er det dog ikke.

Jeg synes, det er vigtigt at vide noget om de mange introverte mennesker, som er derude. De bliver ofte misforstået eller ikke anerkendt. Det er at smide guld på gaden. Introverte overses i mængden, fordi de ikke råber op om sig selv og stiller sig i spotlyset. De vurderes usikre og inkompetente og derfor ikke leder-materiale. Ofte vil en introvert tabe til en ekstrovert, hvis det baseres på hvem der er bedst til at fortælle om deres kompetencer, resultater og liv. Og det er en skam. Jeg kan sagtens se at det at være introvert er både en kæmpe gave og en ulempe i jobsøgning. Det kræver lidt af en leder at se en introvert og forstå, hvordan personen skal ledes. Men hvis lederen kan det, er både ekstroverte og introverte på arbejdspladsen et absolut plus. Det giver et rigt klima og dynamik.

Del indlæg


Leave a Reply